Gmina Poronin - strefa mieszkańca

AZBEST

Masz azbest na swojej posesji? Nie czekaj do 2032 r. i zgłoś się natychmiast do Urzędu Gminy w celu uzyskania pomocy z utylizacją azbestu.

Obecnie na terenie całego kraju prowadzone są prace związane z realizacją „Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032”. Celem przedmiotowego programu jest usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest, minimalizacja negatywnych skutków zdrowotnych spowodowanych obecnością azbestu na terytorium kraju oraz likwidacja szkodliwego oddziaływania azbestu na środowisko. Całe działanie ma zakończyć się w 2032 roku, choć skala problemu jest duża i istnieją uzasadnione obawy, że będzie to bardzo trudne do realizacji.

Gmina Poronin również prowadzi intensywne działania mające na celu usunięcie z jej terenu wszystkich wyrobów zawierających azbest. Od 2008 roku prowadzona jest akcja usuwania azbestu z terenu gminy. Pomagamy mieszkańcom w sposób legalny pozbyć się azbestu z terenu nieruchomości
i po odebraniu przekazujemy go firmom posiadającym stosowne zezwolenia do jego utylizacji.

W 2014 roku Gmina Poronin otrzymała dofinansowanie z Ministerstwa Gospodarki na wykonanie programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Poronin wraz z inwentaryzacją wyrobów zawierających azbest. Prace związane z aktualizacją inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest zakończyły się w 2014 roku. Uchwałą Rady Gminy Poronin z dnia 11.02.2015 r. Nr V/25/2015 został przygotowany i przyjęty Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Poronin wraz ze szczegółową inwentaryzacją. W 2020 roku po raz kolejny Gmina Poronin otrzymała dofinansowanie z Ministerstwa Gospodarki na wykonanie aktualizacji inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest.

Prace związane z demontażem pokryć dachowych zawierających azbest winny być prowadzone przez wykwalifikowane firmy. Nie można dopuszczać do sytuacji, w których zdejmowane płyty zaczynają się łamać i kruszyć, ponieważ powoduje to silne pylenie azbestu, co może powodować przedostawanie się go do organizmu poprzez drogi oddechowe. Pamiętajmy, że azbest to trucizna i należy się z nim obchodzić szczególnie delikatnie, unikając jego uszkodzenia.

W latach 2017 – 2019 r. Gmina Poronin uzyskała dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 na wykonanie zadania pod nazwą „Usuwanie azbestu z terenu Gminy Poronin”. W 2020 roku po raz kolejny otrzymaliśmy wsparcie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 na wykonanie zadania pod nazwą „Usuwanie azbestu z terenu Gminy Poronin”, które będzie realizowane do 2023 r.

Każdy z mieszkańców gminy Poronin może wnioskować o pomoc w kwestiach związanych z usuwaniem azbestu z terenu indywidualnych nieruchomości.

Gmina Poronin aktywnie uczestniczy w ogólnopolskiej akcji usuwania wyrobów zawierających azbest. Od 2008 r. z terenu gminy usunięto około 800 Mg wyrobów zawierających azbest.