Gmina Poronin - strefa mieszkańca

UCHWAŁA NR II/12/2024 RADY GMINY PORONIN Z DNIA 23 MAJA 2024 ROKU

w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy.

\