Gmina Poronin - strefa mieszkańca

Ogłoszenie o wykazie nieruchomości przeznaczonych do najmu

Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  (tekst jednolity Dz.U z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.) Wójt Gminy Poronin informuje, że w dniach od 09.11.2022 r. do  30.11.2022 r. w siedzibie Urzędu Gminy przy ul. Józefa Piłsudskiego w Poroninie, na tablicy ogłoszeń na parterze będzie wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu.

Informacja o wywieszeniu wykazu będzie również umieszczona na stronie internetowej urzędu.

Do pobrania:
Zarządzenie Nr 92/2022
Zał. nr 1 do zarz. nr 92 wykaz nieruchomości do oddania w najem - stołówka Ząb