Gmina Poronin - strefa mieszkańca

Informacja

Zamawiający: Ochotnicza Straż Pożarna w Nowem Bystrem z siedzibą w Nowem Bystrem 48, 34–521 Ząb, NIP: 7361585161, REGON: 492013458, KRS 0000064704 

Dla Zamawiającego postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi Gmina Poronin, na mocy porozumienia z dnia 28.04.2022r., adres do korespondencji: 34-520 Poronin, ul. Józefa Piłsudskiego 5

ZP.271.2.2022 

„DOSTAWA CIĘŻKIEGO SAMOCHODU RATOWNICZO – GAŚNICZEGO Z NAPĘDEM 4X4 DLA OSP NOWE BYSTRE”

 

Zamawiający informuje, że niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie art. 132 ustawy z dnia 11 września 2019 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 roku, poz. 2019 ze zm.) w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy eZamawiający udostępnionej na stronie internetowej prowadzonego postępowania pod adresem: https://poronin.ezamawiajacy.pl/.

Szczegółowy regulamin korzystania z Platformy eZamawiający dostępny jest na stronie internetowej pod adresem: https://oneplace.marketplanet.pl/regulamin_ezamawiajacy.

 

Prezes OSP w Nowem Bystrem

     (-) dh. Andrzej Galica