Gmina Poronin - strefa mieszkańca

Promesa na zakup pojazdu dla OSP Suche

Ochotnicza Straż Pożarna w Suchem otrzymała 29 marca 2023 r. promesę umożliwiającą zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 o wartości 1 250 000 zł.  Wraz ze strażakami promesę odebrał zastępca Wójta Gminy Poronin Maciej Dziubas. Na ten cel jednostka uzyskała dofinansowania: z budżetu Gminy Poronin - 500 000 zł, MSWiA - 125 000 zł oraz  NFOŚiGW - 625 000 zł.

W Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej w Rabce-Zdroju przedstawiciele OSP z powiatów nowotarskiego, limanowskiego i tatrzańskiego odebrali dziś promesy potwierdzające przyznanie rządowych środków na zakup nowych wozów strażackich. Promesy wręczył II wicewojewoda małopolski Mateusz Małodziński. Obecni byli także sekretarz stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska, prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP Edward Siarka oraz posłowie Anna Paluch i Patryk Wicher.

 

Do jednostek OSP z powiatu nowotarskiego trafią 4 wozy strażackie, a dofinansowanie opiewa na łączną kwotę 4,1 mln zł. Jednostka Chochołów zakupi pojazd ciężki, natomiast jednostki: Orawka, Spytkowice oraz Ochotnica Dolna pojazdy średnie.

 

Jednostki OSP z powiatu limanowskiego wzbogacą się o 4 nowe pojazdy. Dzięki łącznemu dofinansowaniu w wysokości 2,7 mln zł możliwy będzie zakup 2 średnich pojazdów dla jednostek Mszana Górna i Szyk oraz 2 lekkich pojazdów dla jednostek Stara Wieś i Skrzydlna.

 

Powiat tatrzański otrzymał zaś środki w łącznej wysokości 2,2 mln zł. Dzięki temu dofinansowaniu jednostkę Suche zasili pojazd ciężki, a jednostka Gliczarów Dolny powiększy swoje zasoby o pojazd średni.

 

– Małopolskie OSP mają w swoich zasobach 2453 samochody pożarnicze. Ta liczba pokazuje siłę oraz możliwości tej formacji. Dlatego też polski rząd nie ustaje w regularnym wspieraniu i rozwijaniu tego potencjału. Dziś przekazujemy jednostkom z powiatów nowotarskiego, limanowskiego i tatrzańskiego promesy opiewające łącznie na 9 mln zł. Te niebagatelne środki pozwolą na zakup 10 pojazdów strażackich, w tym 2 ciężkich, 6 średnich i 2 lekkich. Na południu Małopolski często występują trudne warunki. Wszyscy mamy w pamięci pożar w Nowej Białej, ale też powodzie, które przechodziły przez teren Podhala i Limanowszczyzny czy wypadki drogowe na drogach prowadzących w stronę Tatr. To niejednokrotnie druhowie OSP są pierwsi na miejscu takich zdarzeń, za co należy się im wielkie podziękowanie. Nowe wozy ratowniczo-gaśnicze to nowa jakość i większe poczucie bezpieczeństwa zarówno strażaków podczas służby, jak i przede wszystkim mieszkańców – mówi II wicewojewoda małopolski Mateusz Małodziński.

 

62 wozy strażackie dla Małopolski

Pod koniec lutego o wynikach dofinansowania dla OSP poinformował sekretarz stanu w MSWiA Maciej Wąsik. Do jednostek OSP w całej Polsce trafi 675 nowych pojazdów, w tym 180 lekkich samochodów ratowniczo-gaśniczych, 417 średnich oraz 78 ciężkich.

 

– W Małopolsce Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji przyznało dofinasowania dla zakupu 62 wozów ratowniczo-gaśniczych. Do małopolskich jednostek OSP trafią 4 ciężkie, 42 średnie i 16 lekkich wozów – przypomina wicewojewoda Mateusz Małodziński.

 

W ostatnich latach widoczny jest wzrost zakresu rządowych inwestycji wspierających działalność jednostek OSP. Dla porównania w ubiegłym roku w skali Polski zakupiono 533 nowe wozy, podczas gdy w roku 2014 było ich jedynie 229.

 

„Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych – Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych” pozwala na dofinansowanie zakupu lekkich, średnich i ciężkich samochodów ratowniczo-gaśniczych dla jednostek OSP, a także specjalistycznego sprzętu niezbędnego do skutecznego prowadzenia akcji ratowniczych dla organizacji pozarządowych uprawnionych do wykonywania ratownictwa górskiego i wodnego.

 

Wsparcie dla ochotników

1 stycznia 2022 r. weszły w życie przepisy, dzięki którym prawie 100 tys. druhów-emerytów otrzymało świadczenie ratownicze z tytułu wysługi lat w OSP. To pierwsza w historii tego typu ustawa o Ochotniczych Strażach Pożarnych.

 

Kraków, 29.03.2023
Materiały prasowe: Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie.