Gmina Poronin - strefa mieszkańca

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r., poz. 40 ze zm.) z w o ł u j ę: LXXIV Zwyczajną Sesję Rady Gminy Poronin o charakterze uroczystym, podsumowującą kadencję samorządową.

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad, powitanie gości i radnych, stwierdzenie quorum i przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z LXXIII Zwyczajnej Sesji Rady Gminy Poronin odbytej w dniu 21 marca 2024 r.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Poronin na rok 2024. Druk nr 530
 4. Podsumowanie VII kadencji Samorządu Gminy Poronin za okres 2018-2024:
 • wystąpienie Wójta Gminy Poronin,
 • wystąpienie Skarbnika Gminy Poronin,
 • wystąpienie Przewodniczącego Rady Gminy Poronin,
 • wystąpienia zaproszonych Gości,
 • wręczenie okolicznościowych podziękowań,
 • wręczenie zaświadczeń o wyborze na sołtysa.
 1. Zamknięcie obrad.
 2.  

Sesja odbędzie się w czwartek  4 kwietnia 2024 r., o godz.9.00 w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Poroninie, ul. Józefa Piłsudskiego 2.

 

Adam Palikowski

          /-/

Przewodniczący Rady Gminy Poronin