Gmina Poronin - strefa mieszkańca

Odśnież dach

Zgodnie z ustawą Prawo budowlane, właściciele i zarządcy zobowiązani są do zapewnienia bezpiecznego użytkowania obiektu budowlanego. Nie wolno dopuszczać do przeciążenia konstrukcji budynku przez zalegający na dachu śnieg i należy zapewnić właściwe i odpowiednio częste odśnieżanie dachu oraz elementów elewacji budynku. Konieczne usuń sople, bryły, nawisy lodowe i śniegowe, które mogą zagrozić bezpieczeństwu osób znajdujących się na ciągach pieszych i jezdnych, przebiegających bezpośrednio przy budynku. Pamiętaj, aby prowadząc prace związane z usuwaniem śniegu z dachu stosować zasady bezpieczeństwa i przepisy BHP.