Gmina Poronin - strefa mieszkańca

Budowa obiektów małej architektury – plac zabaw w Zębie

Urząd Gminy Poronin zamieszcza ogłoszenie o zamówieniu na budowę placu zabaw w Zębie.

ZP.271.1.2023

„Budowa obiektów małej architektury – plac zabaw w Zębie.”

Zamawiający informuje, że niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie podstawowym bez negocjacji, na podstawie art. 275 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.) w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy eZamawiający udostępnionej na stronie internetowej prowadzonego postępowania pod adresem: https://poronin.ezamawiajacy.pl/. Szczegółowy regulamin korzystania z Platformy eZamawiający dostępny jest na stronie internetowej pod adresem: https://oneplace.marketplanet.pl/regulamin_ezamawiajacy.

 Nr ogłoszenia: 2023/BZP 00055943

Poronin, 2023-01-25

Wójt Gminy Poronin

(-) mgr Anita Żegleń

 

Biuletyn Informacji Publicznej
Budowa obiektów małej architektury – plac zabaw w Zębie.

Pliki do pobrania
Ogłoszenie o zamówieniu ZP.271.1.2023