Gmina Poronin - strefa mieszkańca

Zmiana terminu zbiórki odpadów komunalnych

Uprzejmie informujemy, że w związku z dniem ustawowo wolnym od pracy 6 stycznia 2023 r. (tj. piątek), nastąpi zmiana terminu odbioru odpadów komunalnych od mieszkańców Suchego, Zębu, Bustryku i Nowego Bystrego. Zamiast 6 stycznia, zbiórka odpadów odbędzie się 7 stycznia (tj. sobota). W pozostałych sołectwach odbiór będzie się odbywał zgodnie z harmonogramem.