Gmina Poronin - strefa mieszkańca

Projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

Projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu sołectwa Poronin oraz sołectwa Stasikówka, dla sołectwa Murzasichle, Małe Ciche, Ząb, Bustryk, fragmentu sołectwa Nowe Bystre wraz z prognozą oddziaływania na środowisko wyłożone do publicznego wglądu w dniach od 22 września 2022 r. do 12 października 2022 r. dostępne pod linkiem:https://bip.malopolska.pl/ugporonin,a,2165369,projekty-miejscowych-planow-zagospodarowania-przestrzennego-dla-fragmentu-solectwa-poronin-oraz-sole.html