Gmina Poronin - strefa mieszkańca

Powódź

Na terenie gminy Poronin należy się liczyć z zagrożeniem powodziowym spowodowanym silnymi deszczami nawalnymi, gdzie czas od opadu do sformowania się powodzi jest bardzo krótki (podobnie trwa sama powódź). Ten rodzaj powodzi jest trudny do prognozowania i zwykle jest mało czasu na ostrzeżenie ludności gminy o zagrożeniu.

W wyniku intensywnych i długotrwałych opadów deszczu, w krótkiej chwili następuje znaczny przyrost wody w korytach strumieni i potoków. Powoduje to powstanie bardzo silnego nurtu, który jest zdolny unieść największe głazy, kamienie i powalone drzewa tworząc zatory i spiętrzające wody potoków i strumieni do niespotykanych rozmiarów i wylewanie tak wezbranych wód na tereny przyległe do koryt potoków i strumieni.

Jak zachować się w czasie powodzi

Woda jest jednym z najgroźniejszych żywiołów, największym statystycznie niszczycielem ludzkiego dobytku.
Powódź najczęściej spodziewana jest w okresie jesienno-zimowym oraz zimowo-wiosennym z powodu długotrwałych bądź intensywnych opadów deszczu albo
z powodu szybkiego topnienia śniegów.

TELEFONY ALARMOWE

999 – Pogotowie Ratunkowe,
998 – Straż Pożarna,
997 – Policja
112 – telefon alarmowy dla użytkowników telefonów komórkowych,

Na terenie każdej gminy w sytuacjach kryzysowych całodobowy dyżur pełni Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego

PRZED WYSTĄPIENIEM POWODZI

PRZYGOTUJ SIĘ ZANIM CIĘ ONA ZASKOCZY!!!

 • poznaj podstawowe pojęcia, związane z zagrożeniem powodziowym:
  pogotowie przeciwpowodziowe wprowadza się, gdy poziom wody w rzece wzrasta do poziomu ostrzegawczego i nadal się podnosi.
  - alarm powodziowy ogłasza się, gdy poziom wody zbliża się do stanu alarmowego.
 • zorientuj się czy mieszkasz na terenie zagrożonym powodziami i czy twój dom położony jest powyżej czy poniżej powodziowych poziomów wody.
  - informacje takie najczęściej uzyskasz w Gminnym Centrum Zarządzania Kryzysowego w Urzędzie Gminy w której mieszkasz. To do jego zadań należy bezpośrednia ochrona ludności, mienia i środowiska przed powodzią.
 • zapoznaj się z powodziowymi sygnałami ostrzegania i alarmowania (może to być dźwięk syreny alarmowej lub inny sygnał zwyczajowo przyjęty na terenie gminy).
 • zapoznaj się i naucz rozróżniać stany zagrożenia powodziowego podawane
  w komunikatach medialnych takie jak: pogotowie powodziowe, alarm powodziowy.
 • naucz domowników jak odłączyć zasilenie w energię elektryczną bądź dopływ gazu.
 • omów z rodziną jak będziecie się komunikować w przypadku zaistnienia zagrożenia, domownicy, z uwagi na pracę i naukę, mogą być rozdzieleni.
 • przygotuj się do ewentualnej ewakuacji, zapakuj dokumenty i najcenniejsze części dobytku.
 • wartościowe rzeczy przenieś na wyższe kondygnacje budynku i przygotuj tam warunki do ewentualnego bytowania domowników.
 • usuń z terenu posesji pojazdy i postaw je w bezpieczne miejsce.
 • usuń z najbliższego otoczenia wszystkie środki te, które mogłyby stać się źródłem skażenia- pestycydy i wszystkie chemikalia z piwnic, garaży
  i zabudowań gospodarczych.
 • zadbaj o zwierzęta – znajdź dla nich bezpieczne miejsce, pamiętaj by
  w chwili nadejścia powodzi nie były uwiązane i mogły same ratować swoje życie.
 • zabezpiecz na wypadek nadejścia katastrofy i miej pod ręką przygotowane rzeczy dla rodziny: niezbędny zapas żywności i wody, ciepłe ubrania i obuwie, śpiwory i koce latarki z zapasowymi bateriami, przenośne radio, apteczkę pierwszej pomocy i niezbędne leki używane przez któregoś z członków rodziny.
 • upewnij się, że wszyscy członkowie twojej rodziny znają sposób postępowania na wypadek powodzi.
 • szczególną uwagę zwróć na dzieci, ucz je jak i kiedy wezwać policję, straż pożarną, straż gminną i inne służby ratownicze oraz jak dostroić radio do określonych częstotliwości.
 • w czasie zagrożeń sprawdzaj jak radzą sobie Twoi krewni i sąsiedzi, przede wszystkim zaś osoby starsze i niepełnosprawne. W miarę możliwości pomóż im zaplanować albo rozmieścić zapasy, z których będą korzystać. Skontaktuj się z lokalnymi władzami zajmującymi się opieką i zasięgnij informacji na temat pomocy dla osób starszych i niepełnosprawnych.
 • troszcz się o krewnych i sąsiadów.
 • ubezpiecz siebie i swój dobytek.


W PRZYPADKU OSTRZEŻENIA O ZAGROŻENIU POWODZIOWYM

W czasie powodzi

Włącz radio lub telewizor i słuchaj komunikatów na temat pogody stanu wód i rozwijającej się sytuacji powodziowej.

Zawsze postępuj zgodnie z treścią komunikatów.

 • jeśli masz możliwość - odeślij dzieci i osoby starsze w bezpieczne miejsce, np. do rodziny, znajomych.
 • ustal sposoby kontaktowania się z rodziną.
 • zgromadź, w przypadku gdy woda staje się zanieczyszczona, niezbędne zapasy czystej wody. Wykorzystaj do tego celu wanny, zlewy, dzbany i inne posiadane w domu naczynia.
 • wartościowe rzeczy przenieś na wyższe piętra, zabezpiecz parter, jeśli czas na to pozwala- wykorzystaj do tego celu worki z piaskiem, folię lub inne materiały podręczne.
 • nie wchodź, jeżeli nie jest to konieczne, do naniesionej przez powódź wody. Nie przekraczaj zwłaszcza nurtów wodnych.
 • pamiętaj, że nawet 15-centymetrowa warstwa wody może cię przewrócić. nie próbuj także przejeżdżać przez wodę powodziową samochodem lub pozostawać w nim w przypadku jego unieruchomienia.
 • pomagaj w walce z powodzią, do tego nie są potrzebne specjalne kwalifikacje a twoja pomoc może się przyczynić do zmniejszenia strat spowodowanych powodzią. Informacje o tym gdzie możesz być potrzebny znajdziesz w Gminnym Centrum Zarządzania Kryzysowego,
 • stosuj się do zaleceń przekazywanych przez władze lokalne odnośnie sposobu postępowania,
 • w miarę możliwości zapobiegaj tworzeniu się atmosfery paniki, bądź rozsądny, zachowaj trzeźwość umysłu - to połowa sukcesu.