Gmina Poronin - strefa mieszkańca

Informacja Wojewody Małopolskiego

na temat wjazdu do Polski obywateli Ukrainy.

Wjazd do Polski obywateli Ukrainy odbywa się na podstawie:

  • ruchu bezwizowego i paszportu biometrycznego;
  • wizy krajowej (D) lub wizy Schengen (C);
  • wizy z oznaczeniem D lub C, lub dokumentu pobytowego wydanego przez inne państwo Schengen;
  • posiadanego zezwolenia na pobyt czasowy, pobyt stały lub pobyt rezydenta długoterminowego UE i ważnej karty pobytu;
  • wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej, złożonego na polskim przejściu granicznym;
  • zgody komendanta Straży Granicznej, udzielanej podczas przekraczania granicy.

Pomoc oferowana przez Polski Rząd obywatelom Ukrainy odbywa się  w PUNKTACH RECEPCYJNYCH,

w których można otrzymać: posiłek, możliwość odpoczynku i niezbędne informacje.

Punkty recepcyjne:
- Dorohusk (Pałac Suchodolskich, Gminny Ośrodek Kultury i Turystyki, ul. Parkowa 5)
- Dołhobyczów (Przygraniczne Centrum Kultury i Rekreacji, ul. Spółdzielcza 8)
- Horodło (Zespół Szkół w Horodle, ul. Piłsudskiego 58)
- Lubycza Królewska (Szkoła Podstawowa w Lubyczy Królewskiej, ul. Jana III Sobieskiego 5)
- Korczowa (Świetlica, Korczowa 155)
- Medyka (Hala sportowa, Medyka 285)
- Krowica Sama (Szkoła Podstawowa, Krowica Sama 183)
- Ustrzyki Dolne (była Szkoła Podstawowa w Łodynie, Łodyna 41)

Jeśli obywatel Ukrainy wjechał do Polski  na podstawie:

  • ruchu bezwizowego i paszportu biometrycznego – legalny pobyt trwa do 90 dni;
  • wizy krajowej lub wizy Schengen, wydanej przez polski organ – pobyt jest legalny zgodnie z terminem ważności wizy i okresem pobytu w niej wskazanym; 

Po upływie pobytu na podstawie wizy krajowej można kontynuować pobyt bez wyjazdu w ramach ruchu bezwizowego do 90 dni z paszportem biometrycznym;

  • wizy z oznaczeniem D lub C, wydanej przez inne państwo Schengen, lub dokumentu pobytowego wydanego przez inne państwo Schengen  - legalny pobyt trwa do 90 dni;
  • zgody komendanta Straży Granicznej – legalny pobyt trwa 15 dni.

Przedłużenie legalnego pobytu jest możliwe przed jego upływem poprzez złożenie wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy lub w razie spełnienia przesłanek wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt stały. Wnioski składa się w urzędzie wojewódzkim, właściwym ze względu na miejsce pobytu. 

Niezależnie od powyższego, istnieje możliwość legalnego przebywania na terytorium Polski na podstawie specjalnych przepisów dotyczących epidemii COVID-19. 

 

Szczegółowe informacje

Urząd do Spraw Cudzoziemców:

www.gov.pl/udsc     Tel.: +48 47 721 75 75 

https://www.gov.pl/web/udsc/ukraina2 

Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie – Wydział Spraw Cudzoziemców

Specjalna Infolinia Wojewody Małopolskiego dla obywateli Ukrainy szukających schronienia  w Małopolsce, Infolinia działa 24 h na dobę, Tel.: +48 12 210 20 02,     e-mail: info.spec@muw.pl 

INFOLINIA INFO.OPT – kontakt dla cudzoziemców w sprawach legalizacji pobytu i pracy od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 16:00,  Tel.: +48 12 210 20 20 ,  e-mail: info.opt@muw.pl   lub    https://infoopt.pl/