Gmina Poronin - strefa mieszkańca

Stanisław Pawlikowski

(lat 48)

Pełni funkcję radnego gminy Poronin oraz sołtysa sołectwa Stasikówka.

Jest mężem i ojcem dwojga dzieci.

Jego zainteresowania to podróże motocyklem i góry.