Gmina Poronin - strefa mieszkańca

Koło Gospodyń Wiejskich w Poroninie

Koło Gospodyń Wiejskich w Poroninie swoją działalność rozpoczęło z początkiem lipca 2019 roku, z inicjatywy sołtysa Poronina - pana Stanisława Orawca. Od początku powstania Koło Gospodyń Wiejskich działa jako nieformalna grupa przy Stowarzyszeniu „Nasz Poronin”.

Celem Koła jest przede wszystkim promowanie i aktywizacja kobiet z Poronina w życiu społecznym, kulturalnym i gospodarczym, podejmowanie działań integrujących kobiety z różnych środowisk, propagowanie i pielęgnacja tradycji regionalnych, prowadzenie akcji charytatywnych na rzecz społeczeństwa gminy Poronin i nie tylko, współpraca z grupami nieformalnymi i organizacjami pozarządowymi, czynny udział w imprezach okolicznościowych oraz wspieranie lokalnych inicjatyw.

Obecnie Koło zrzesza 8 czynnie działających pań w różnym wieku, o różnych umiejętnościach, talentach oraz kwalifikacjach zawodowych, które łączy chęć działania na rzecz społeczności lokalnej oraz promowania Gminy.

Miejscem spotkań jest remiza OSP w Poroninie - dzięki uprzejmości strażaków.

Kontakt:

tel. 605 362 761

e-mail: annkram@wp.pl