Gmina Poronin - strefa mieszkańca

Ogłoszenie Wójta Gminy Poronin

Wójt Gminy Poronin ogłasza konsultacje społeczne z mieszkańcami miejscowości Murzasichle i Małe Ciche w sprawie zmiany granic Sołectw Murzasichle i Małe Ciche.

Przedmiot konsultacji

Przedmiotem konsultacji społecznych jest zmiana granic pomiędzy sołectwami Murzasichle
i Małe Ciche poprzez:

 • odłączenie przysiółka Błociska, będącego częścią Sołectwa Murzasichle i włączenie go do Sołectwa Małe Ciche,
 • odłączenie przysiółka Lichajówki, będącego częścią Sołectwa Murzasichle i włączenie go do Sołectwa Małe Ciche.

Cel konsultacji

Celem konsultacji jest poznanie opinii mieszkańców na temat zmiany granic, o których mowa w przedmiocie konsultacji.

Termin rozpoczęcia i zakończenia konsultacji

Konsultacje w przedmiotowej sprawie przeprowadzone będą w dniach od 20 kwietnia 2023 r. do 28 kwietnia 2023 r.

Forma przeprowadzenia konsultacji

Konsultacje prowadzone będą imiennie w formie ankiety pisemnej. W ankiecie należy odpowiedzieć na pytania:

 • „Czy jest Pan/Pani za zmianą granic Sołectw Murzasichle i Małe Ciche poprzez odłączenie przysiółka Błociska, będącego częścią Sołectwa Murzasichle i włączenie go do Sołectwa Małe Ciche?”,
 • „Czy jest Pan/Pani za zmianą granic Sołectw Murzasichle i Małe Ciche poprzez odłączenie przysiółka Lichajówki, będącego częścią Sołectwa Murzasichle i włączenie go do Sołectwa Małe Ciche?”

Uprawniony mieszkaniec wyraża swoją opinię imiennie przy pomocy ankiety wyłącznie osobiście i tylko jeden raz.

Zasięg terytorialny konsultacji

Konsultacje społeczne mają zasięg lokalny i skierowane są do pełnoletnich mieszkańców miejscowości Murzasichle i Małe Ciche, posiadających czynne prawo wyborcze.

Osoba odpowiedzialna za przygotowanie konsultacji

Koordynatorem oraz osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest Pani Maria Budz – Sekretarz Gminy Poronin.

Wzór ankiety dostępny będzie na stronie internetowej: www.poronin.pl (zakładka: Urząd Gminy/Ogłoszenia), na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Poronin,
w siedzibie Urzędu Gminy Poronin pod adresem: 34-520 Poronin, ul. Józefa Piłsudskiego 5, pok. 10 oraz u pracownika Urzędu Gminy Poronin pełniącego dyżur w sołectwach.

Terminy dyżurów:

 • Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej w Małem Cichem:
 • 24 kwietnia 2023 r. w godz. od 7.30 do 15.30,
 • 25 kwietnia 2023 r. w godz. od 11.00 do 19.00.
 • Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej w Murzasichlu:
 • 26 kwietnia 2023 r. w godz. od 7.30 do 15.30,
 • 27 kwietnia 2023 r. w godz. od 11.00 do 19.00.

Ankietę w postaci papierowej należy dostarczyć osobiście do Urzędu Gminy Poronin na adres: 34-520 Poronin, ul. Józefa Piłsudskiego 5 w terminie do dnia 28 kwietnia 2023 r.

bądź przekazać pracownikowi Urzędu Gminy Poronin pełniącemu dyżur:

 • w Remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Małem Cichem:
 • 24 kwietnia 2023 r. w godz. od 7.30 do 15.30,
 • 25 kwietnia 2023 r. w godz. od 11.00 do 19.00.
 • w Remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Murzasichlu:
 • 26 kwietnia 2023 r. w godz. od 7.30 do 15.30,
 • 27 kwietnia 2023 r. w godz. od 11.00 do 19.00.