Gmina Poronin - strefa mieszkańca

Filia Gminnej Biblioteki Publicznej w Zębie

Biblioteka w Zębie została założona w 1965 r. przez Gromadzką Radę Narodową
w Zubsuchem. Pierwszą bibliotekarką była pani Janina Skupień. Pełniła swoją funkcję przez dwa lata. Siedzibą biblioteki był budynek Gromadzkiej Rady Narodowej (obecnie budynek Straży Pożarnej). Po dwóch latach biblioteka została przeniesiona do prywatnego budynku pod numerem 38 - do pani Marii Stoch-Wilgockiej. Pani Stoch pracowała jako bibliotekarka przez 18 lat. W czerwcu 1985 r. biblioteka ponownie zmieniła swój adres na Ząb 40a, a bibliotekarką została pani Danuta Lasak. Od lipca 2016 r. biblioteka mieści się w budynku Szkoły Podstawowej w Zębie, ul. św. Anny 1. Od 1 października 2019 r. w filii pracuje pani Elżbieta Stoch.

Filia posiada bogaty księgozbiór. Na bieżąco uzupełnia księgozbiór o nowości ukazujące się na rynku, aby spełnić oczekiwania czytelników i dostosować się do panujących na rynku czytelniczym trendów.

Filia udostępnia różne materiały biblioteczne: książki, czasopisma i inne dokumenty oraz różnorodne informacje. Do biblioteki zgłaszają się czytelnicy w poszukiwaniu: lektur szkolnych, pozycji beletrystycznych, wydawnictw popularnonaukowych, podręczników na studia itp. Bibliotekarz stara się prowadzić działalność wykraczającą poza tradycyjnie pojmowaną rolę biblioteki. Filia współpracuje ze szkołą i przedszkolem. Dzieci uczestniczą w cotygodniowych lekcjach bibliotecznych, na których opowiadają przeczytane książki, rozmawiają o książkach, które najbardziej się im podobały, o ulubionych bohaterach. Corocznie dzieci z klas 0 biorą udział w pasowaniu na czytelnika. Celem spotkań jest zachęcanie najmłodszych do sięgania po książki, a także promowanie czytelnictwa wśród rodzin.

Filia w Zębie
34-521 Ząb, ul. św. Anny 1

Czynna:
Poniedziałek: 13.00 – 18.00
wtorek, środa: 10.00 – 15.00
czwartek: 13.00 – 18.00
e-mail: bpzab@wp.pl