Gmina Poronin - strefa mieszkańca

Modernizacja istniejącego przyszkolnego boiska sportowego wraz z wykonaniem ogrodzenia – piłkochwytów oraz montażem niezbędnego wyposażenia w miejscowości Małe Ciche

Projekt został zrealizowany w ramach konkursu „Małopolska infrastruktura rekreacyjno-sportowa – MIRS” – i był współfinansowany z budżetu Województwa Małopolskiego oraz Gminy Poronin. Wysokość dofinansowania to 81 560 zł.

W ramach projektu wykonano modernizację obecnego boiska sportowego przy szkole podstawowej w miejscowości Małe Ciche, która obejmowała wymianę obecnej nawierzchni boiska o wymiarach 15 m x 30 m, która z upływem czasu uległa mocnej degradacji. Zastosowano bezpieczną nawierzchnię poliuretanowa. Wokół zmodernizowanego boiska, w celu zapewnienia bezpieczeństwa, zamontowano ogrodzenie z siatki sportowej tzw. piłkochwyty o wymiarach ok. 6 m wysokości. W ramach zadania zamontowano  także urządzenia sportowo-rekreacyjne: 2 bramki z siatkami do gry w piłkę nożną/piłkę ręczną oraz 1 siatka do gry w siatkówkę, obydwa urządzenia z możliwością demontażu i przeniesienia, w celu dostosowania boiska do rodzaju prowadzonych zajęć. Efektem tych działań jest nowoczesna infrastruktura – wielofunkcyjnego przyszkolnego boiska sportowego, przeznaczonego do gry w piłkę nożną oraz piłkę siatkową. Zastosowane rozwiązania i urządzenia, posiadają stosowane atesty/normy jakości.