Gmina Poronin - strefa mieszkańca

Zagospodarowanie ogólnodostępnego terenu turystyczno-rekreacyjnego w centrum miejscowości Poronin nad Potokiem Poroniec

W dniu 30.06.2018 r. odbyło się uroczyste otwarcie Centrum Rekreacyjno – Turystycznego w Poroninie powstałego w wyniku realizacji projektu „Zagospodarowanie ogólnodostępnego terenu turystyczno-rekreacyjnego w centrum miejscowości Poronin nad Potokiem Poroniec” współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi 6 Dziedzictwo regionalne, Działanie 6.3 Rozwój wewnętrznych potencjałów regionu, Poddziałanie 6.3.1 Rozwój lokalnych zasobów subregionów.

Zakres rzeczowy zadania obejmował wykonanie zagospodarowania terenu znajdującego się przy potoku Poroniec w Poroninie na cele rekreacyjno-turystyczne. W ramach zadania powstały: ciąg pieszo – rowerowy, boisko do siatkówki wraz z ogrodzeniem, altana, siłowania zewnętrzna - 10 urządzeń. Zamontowano też elementy infrastruktury towarzyszącej, w tym: ławki, kosze na śmieci, ławostoły, stojaki na rowery. Wykonano zewnętrzne palenisko betonowe, zamontowano huśtawki i piaskownicę dla dzieci, posadzono drzewa i krzewy. Cały teren został oświetlony.

Wartość całkowita realizacji operacji: 729 700,51 zł

Kwota dofinansowania: 258 976,05 zł