Gmina Poronin - strefa mieszkańca

Oświadczenie

W związku z rozpowszechnianiem nieprawdziwych i szkodliwych informacji o kondycji finansowej Gminy Poronin, podajemy poniższe fakty.

  1. Sytuacja finansowa Gminy Poronin jest stabilna, a w roku 2024 planowane są rekordowe inwestycje na kwotę 19 250 664,82 zł. W pierwszym kwartale 2024 roku na zadania inwestycyjne wydatkowano już kwotę 11 330 955,40 zł bez żadnego uszczerbku dla płynności finansowej. Stan rachunku bankowego Gminy Poronin na dzień 26 marca 2024 roku wynosi ponad 6 mln zł.

  2. Nieprawdziwe są informacje, że mamy deficyt budżetowy. Zgodnie z Uchwałą Budżetową na rok 2024 po zmianach, przyjętą przez Radę Gminy Poronin, nadwyżka budżetu ma wynieść na koniec roku 1 040 943,62 zł.

  3. Sytuacji finansowej Gminy Poronin  w ostatnich kilku latach bardzo pomogło systematyczne oszczędzanie na wydatkach bieżących oraz przeprowadzona reorganizacja szkół.

  4. W ostatnich kilkunastu latach zadłużenie Gminy oscylowało w granicach 12-15 mln zł.
    W 2011 roku wynosiło 13 817 220,95 zł, przy dochodach 28 938 284,00 zł. Relacja długu do dochodu wynosiła wtedy 47,75%. Zgodnie z Uchwałą Budżetową na rok 2024 prognozowane zadłużenie ma wynieść 17 550 000 zł i przy planowanych dochodach w wysokości 80 964 386,20 zł, relacja długu do dochodu ma wynieść 21,68%.

  5. Zgodnie z przyjętą uchwałą budżetową w roku 2024 nie planuje się zaciągnięcia żadnego kredytu, a zaplanowane inwestycje będą realizowane zgodnie z harmonogramem, w ramach posiadanych środków.

 

Anna Zasada
Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Poronin

Adam Pawlikowski 
Przewodniczący Rady Gminy Poronin

Maciej Dziubas
Wicewójt Gminy Poronin

Paweł Para
Skarbnik Gminy Poronin 

Anita Żegleń
Wójt Gminy Poronin