Gmina Poronin - strefa mieszkańca

Uprzejmie informujemy, że w dniu 29 marca 2024 r. (Wielki Piątek) Urząd Gminy Poronin będzie nieczynny.

ZARZĄDZENIE Nr 19/2024

Wójta Gminy Poronin

z dnia 20 marca 2024 r.

 

w sprawie: dodatkowego dnia wolnego od pracy

 

Na podstawie art. 130 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeksu pracy (Dz. U. 2023 r. poz. 1465)  zarządzam, co następuje:

 

§ 1

Ustalam dzień 29 marca 2024 roku dniem wolnym od pracy dla pracowników Urzędu Gminy Poronin, w zamian za święto przypadające 6 stycznia 2024 roku.

 

§ 2

Wykonanie niniejszego Zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy Poronin.

 

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.