Gmina Poronin - strefa mieszkańca

Otwarcie EKOpracowni

W Szkole Podstawowej im. Legionów Polskich w Poroninie otworzono nowoczesną ekopracownię.

Nowoczesna sala lekcyjna przeznaczona jest do prowadzenia zajęć o charakterze przyrodniczo – ekologicznym. Uczniom zostały przekazane dwie paprocie, którymi będą się opiekować przez kolene lata oraz zdjęcie kozicy autorstwa pana Andrzeja Śliwińskiego, absolwenta tej szkoły. 
Ekopracownia została dofinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w formie dotacji w kwocie 49 159,00 zł. Resztę środków przekazała Gmina Poronin.
Koordynacją projektu zajmuje się pani Zofia Lisek.
Powrót Odwiedzin: 369