Gmina Poronin - strefa mieszkańca

ZARZĄDZENIE Nr 20/2024 Wójta Gminy Poronin z dnia 20 marca 2024 r. w sprawie: powołania członków do Gminnej Rady Seniorów Gminy Poronin

ZARZĄDZENIE Nr 20/2024

Wójta Gminy Poronin

z dnia 20 marca 2024 r.

w sprawie: powołania członków do Gminnej Rady Seniorów Gminy Poronin

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2023 r. poz. 40 ze zm.) oraz § 13 ust. 1 i art. 18 ust. 1 statutu Gminnej Rady Seniorów
w Poroninie przyjętego uchwałą Nr XV/112/2019 Rady Gminy Poronin z dnia 30 października 2019 r. w sprawie powołania Gminnej Rady Seniorów w Poroninie oraz nadania jej statutu (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2019 r. poz. 7761) zarządzam, co następuje:

§ 1.

Powołuję członków do Gminnej Rady Seniorów Gminy Poronin na lata 2024 – 2028
w składzie:

 1. Chromik Józefa, zam. Poronin
 2. Czernik Maria, zam. Poronin (Stasikówka)
 3. Długosz Zbigniew, zam. Murzasichle
 4. Dorula Tadeusz, zam. Poronin
 5. Kasprzak-Kuros Katarzyna, zam. Suche
 6. Łukaszczyk Janina, zam Murzasichle
 7. Staszel Wojciech, zam. Ząb
 8. Stoch Barbara, zam. Ząb
 9. Zabrzewska Krystyna, zam. Poronin
 10. Zubek Wojciech, zam. Nowe Bystre
 11. Żegleń Antonina, zam. Małe Ciche.

§ 2

Pierwsze posiedzenie Gminnej Rady Seniorów Gminy Poronin zwołuję na dzień 27 marca 2024 r. na godz. 13.00.

§ 3.

Wykonanie Zarządzenia powierzam Kierownikowi Referatu Promocji, Sportu i Turystyki.§4.

Nadzór nad wykonaniem Zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy.

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.