Gmina Poronin - strefa mieszkańca

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert

Wójt Gminy Poronin ogłasza otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na realizację zadania publicznego Gminy Poronin w 2024 roku.