Gmina Poronin - strefa mieszkańca

Termin wniesienia opłaty za zezwolenie alkoholowe mija 31 stycznia

Przedsiębiorcy, którzy w 2023 r. sprzedawali napoje alkoholowe, do końca stycznia 2024 r. powinni:

  • złożyć oświadczenie o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w 2023 roku,
  • zapłacić za zezwolenia.

Oświadczenie i opłata są konieczne, aby sprzedawać napoje alkoholowe w 2024 r.

Przedsiębiorca może wybrać sposób opłaty:

  • opłata za cały rok,
  • trzy równe raty: do 31 stycznia, do 31 maja, do 30 września.

Oświadczenie o wartości sprzedaży powinno być złożone w urzędzie (tam, gdzie znajduje się punkt sprzedaży) przez ePUAP, pocztą lub osobiście. Na rachunek tego samego urzędu trzeba wpłacić właściwą kwotę. Przyjęcie przelewu przez bank to dzień terminu opłaty.

Dodatkowy termin opłaty:


Jeśli przedsiębiorca nie złoży oświadczenia i nie dokona opłaty do 31 stycznia, to może zrobić to w ciągu kolejnych 30 dni. W dodatkowym terminie jednak zapłaci więcej.

  • o 30% opłaty podstawowej, jeśli nie złoży oświadczenia,
  • o 30% opłaty należnej za korzystanie z zezwoleń w 2024 r., jeśli nie wniesie opłaty.

Brak oświadczenia lub/i opłaty grozi utratą zezwolenia na sprzedaż alkoholu. Wniosek o kolejne zezwolenie będzie można złożyć po 6 miesiącach po wydaniu decyzji wygaszającej.                                                                                                                                                                                                                                     

Oświadczenie POBIERZ