Gmina Poronin - strefa mieszkańca

Nowe wyposażenie świetlicy w Małem Cichem

Dzięki zadaniu „Małopolskie świetlice wiejskie 2023”, którego środki pochodzą z Województwa Małopolskiego, Gmina Poronin pozyskała dofinansowanie w wysokości 30 000,00 zł. W ramach zadania zostanie zakupione wyposażenie – kącik zabaw - do świetlicy wiejskiej w Małem Cichem.

Koszt inwestycji wyniesie: 48 455,00 zł. Kolejne elementy wyposażenia są w trakcie realizacji.