Gmina Poronin - strefa mieszkańca

Dudziarski Koncert Finałowy

W ramach trwającego 180 godzin cyklu zajęć pod okiem Mistrza – Piotra Majerczyka młodzi muzycy uczyli się gry na tradycyjnym pasterskim instrumencie ludowym – dudach podhalańskich. Na zakończenie projektu w dniu 23.11.2023 r. odbył się koncert finałowy w wykonaniu uczestników projektu, którzy mogli w tym dniu zaprezentować nabyte podczas szkolenia umiejętności. Koncert uświetnił występ zespołu „Regle”. 

„Prowadzenie nauki w zakresie gry na instrumencie pasterskim – dudy podhalańskie” dofinansowano z budżetu państwa – ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Realizator projektu: Gminny Ośrodek Kultury w Poroninie

Wartość projektu: 15 500,00 zł

Poziom dofinansowania: 100%