Gmina Poronin - strefa mieszkańca

Program ochrony środowiska przed hałasem dla województwa małopolskiego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami programu.