Gmina Poronin - strefa mieszkańca

LXVI Zwyczajna Sesja Rady Gminy Poronin

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r., poz. 40 ze zm.) z w o ł u j ę: LXVI Zwyczajną Sesję Rady Gminy Poronin o charakterze uroczystym, z następującym porządkiem obrad:

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad, powitanie gości i radnych, stwierdzenie quorum, przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z LXIV Zwyczajnej Sesji Rady Gminy Poronin odbytej w dniu
  20 czerwca 2023 r.
 3. Przyjęcie protokołu z LXV Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Poronin odbytej w dniu
  10 sierpnia 2023 r.
 4. Sprawozdanie z pracy Wójta Gminy za okres międzysesyjny.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie: zmian w budżecie Gminy Poronin na rok 2023 oraz zmian w Uchwale budżetowej na rok 2023. Druk nr 466
 7. Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Poronin.
  Druk nr 467
 8. Podjęcie uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości gruntowej na rzecz Gminy Poronin. Druk nr 468
 9. Sprawy bieżące.
 10. Wolne wnioski.
 11. Przerwa w obradach sesji.
 12. Wznowienie sesji w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Murzasichlu, powitanie gości
  i radnych, stwierdzenie quorum.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie: nadania Honorowego Obywatelstwa Gminy Poronin.
  Druk nr 469
 14. Wręczenie aktu nadania Honorowego Obywatelstwa Gminy Poronin.
 15. Wręczenie Nagród Wójta Carlina Acaulis.
 16. Wystąpienia okolicznościowe zaproszonych gości.
 17. Zamknięcie obrad.

Sesja odbędzie się w czwartek 28 września 2023 r. o godz. 12.00 w sali obrad Urzędu Gminy Poronin, ul. Józefa Piłsudskiego 5.

Druga część sesji o godz. 17.00 odbędzie się w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Murzasichlu, ul. Sądelska 31.

 

Przewodniczący Rady Gminy Poronin
Adam Pawlikowski