Gmina Poronin - strefa mieszkańca

Ogłoszenie Wójta Gminy Poronin

Projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu sołectwa Poronin oraz sołectwa Stasikówka, dla sołectwa Ząb oraz dla sołectwa Bustryk, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko ponownie częściowo wyłożone do publicznego wglądu w dniach od 22 czerwca 2023 r. do 12 lipca 2023 r.