Gmina Poronin - strefa mieszkańca

Wójt z absolutorium

Radni jednogłośnie udzielili Anicie Żegleń, wójt Gminy Poronin, wotum zaufania oraz absolutorium za wykonanie budżetu w 2022 roku.

Dziś odbyła się sesja absolutoryjna. Wszyscy radni byli za udzieleniem wotum zaufania i absolutorium dla wójt gminy. 

Zanim nastąpiło głosowanie, wójt Anita Żegleń przedstawiła Raport o stanie gminy. W 2022 roku dochody Gminy Poronin wyniosły 71 mln zł. Nadwyżka operacyjna to 4,7 mln zł za ubiegły rok. Najwyższe wydatki dotyczą oświaty (39%) oraz pomocy społecznej (32%). Wydatki majątkowe na inwestycje sięgały ponad 10 mln zł. - Dużo ich mamy, bardzo to cieszy. Ta tendencja utrzyma się również w tym roku. Wszystkie zadania inwestycyjne są realizowane bez opóźnień. Większość zadań przy udziale środków zewnętrznych – mówiła wójt Anita Żegleń.

Radni przyjęli również jednogłośnie sprawozdanie z wykonania budżetu, które zaprezentował Skarbnik Gminy Poronin, dr Paweł Para.

Anita Żegleń dziękowała wszystkim pracownikom Urzędu Gminy oraz radnym za współpracę. – Ten rok był bardzo pracowity, ale też niesłychanie inspirujący dla mnie, bo mogliśmy się wykazać w wielu sprawach – podsumowała swoje wystąpienie.