Gmina Poronin - strefa mieszkańca

Nowy Kierownik Gospodarki Komunalnej w Poroninie

Zamieszczamy informację o wynikach naboru na wolne stanowisko pracy Kierownika Gospodarki Komunalnej w Poroninie dokonanego przez Wójta Gminy Poronin. W wyniku zakończenia procedury naboru do nawiązania stosunku pracy na w/w stanowisku został wyłoniony Pan Mateusz Zych, zam. Biały Dunajec.

Uzasadnienie:
Kandydata złożył dokumenty aplikacyjne, które spełniały wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze. Przeprowadzono rozmowę kwalifikacyjną z kandydatem. Komisja Rekrutacyjna oceniła kandydata pod względem ściśle określonych kryteriów: wymagań niezbędnych i dodatkowych określonych w ogłoszeniu, a także profilu osobowego, tj. sposobu wypowiedzi, zachowania, autoprezentacji. Komisja pozytywnie oceniła umiejętności i kwalifikacje pana Mateusza Zycha. Pan  Mateusz Zych posiada wykształcenie zgodne z niezbędnymi wymaganiami naboru. Wykazał się wiedzą
i znajomością zagadnień realizowanych na w/w stanowisku. Dowiódł, że jest osobą komunikatywną, elastyczną i kreatywną, co wskazuje na sprawną  i skuteczną realizację powierzonych zadań na danym stanowisku. Doświadczenie, dotychczasowa praca, posiadane kwalifikacje predysponują w/w kandydata do objęcia stanowiska Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej w Poroninie.

Mając powyższe na uwadze, Komisja w wyniku przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej wskazała kandydaturę pana Mateusza Zycha do nawiązania stosunku pracy na stanowisku Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej w Poroninie w wymiarze pełnego etatu.

Poronin, dnia 31 maja 2023 r.    

 

Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej
Anita Żegleń


Pliki do pobrania
Informacja o wynikach naboru
03_lista kandydatów-1