Gmina Poronin - strefa mieszkańca

Ogłoszenie o naborze opiekunów do świadczenia usługi opieki wytchnieniowej (usługi opiekuńcze)

Ośrodek Pomocy Społecznej w Poroninie planuje realizować Program „Opieka wytchnieniowa„ w roku 2023 - pobyt dzienny, realizowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Program ma na celu wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobami z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi  poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.

Poszukujemy osób chcących podjąć pracę jako opiekun.

Usługa wytchnieniowa świadczona będzie przez opiekuna dla członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dorosłą osobą niepełnosprawną w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej i polegała będzie na czasowym odciążeniu ich od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki, zapewnieniu czasu na odpoczynek i regenerację.

Praca na umowę zlecenie.

Usługi opiekuna mogą świadczyć:

  •  osoby posiadające dyplom potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w zawodzie asystent osoby niepełnosprawnej /pielęgniarka  lub inny, zapewniającym realizacje usługi opiekuńczej w zakresie adekwatnym do indywidualnych potrzeb osoby niepełnosprawnej;
  • osoby posiadające co najmniej 6 – miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy/opieki osobom niepełnosprawnym.

Osoby zainteresowane podjęciem pracy na stanowisku opiekuna proszone są o zgłaszanie się do Ośrodka Pomocy Społecznej w Poroninie, ul. J. Piłsudskiego 15, Tel.18 20 74 005 wew. 29; e-mail: ops.poronin@pro.onet.pl