Gmina Poronin - strefa mieszkańca

Zbiórka elektrośmieci 2023

W Gminie Poronin ogłoszono zbiórkę zużytego sprzętu elektronicznego. Celem akcji jest wyeliminowanie wywozu śmieci do lasu oraz poprawa środowiska naturalnego. Akcja skierowana jest do mieszkańców oraz do osób prowadzących działalność gospodarczą - pensjonaty.

Na miejscu zbiórki przyjmowane bezpłatnie będą:

 • zużyte telewizory
 • pralki, lodówki
 • komputery
 • telefony
 • inna niepotrzebna elektronika.

Zbiórka obędzie się w wyznaczonych terminach oraz miejscach:

29 maja 2023 r. na ul. Szlak Papieski obok nr 147, Ząb w godz. 8:00 - 14:00
30 maja 2023 r. na ul. Kośne Hamry obok nr 1E, Poronin, plac ,,ŚLEDŹ" 8:00 - 14:00

Elektrośmieci są odpadami niebezpiecznymi. Zawierają toksyczne substancje. Wyrzucane do śmieci mogą zatruwać środowisko naturalne.

 

REGULAMIN

Akcji zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego z terenu Gminy Poronin.

 1. Regulamin określa szczegółowe zasady akcji zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego
  z terenu Gminy Poronin.
 2. Zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego z terenu Gminy Poronin odbędzie
  się w edycji wiosennej w dniu 29.05.2023 r. i 30.05.2023 r. oraz w edycji jesiennej 18.09.2023 r.
  i 19.09.2023 r.
 3. Zbiórka będzie prowadzona bezpłatnie.
 4. Odbiorowi będzie podlegać zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny.
 5. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny trzeba będzie dostarczyć we własnym zakresie
  w wyznaczonych godzinach, pod wskazane w ogłoszeniu adresy.
 6. Podczas akcji zbiórki będzie zbierany tylko zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
  z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Poronin, objętych systemem gospodarki odpadami komunalnymi i wnoszących opłatę z tego tytułu na rzecz Gminy Poronin.
 7. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny musi być w pełni kompletny.
 8. Odbiór odpadów będzie dokonywany po sprawdzeniu zgodności z wymogami niniejszego regulaminu.
 9. Niepodlegające odbiorowi odpady lub niekompletny sprzęt zostaną nieodebrane.
 10. Odpady należy samodzielnie położyć w wyznaczonym miejscu lub przełożyć do kontenera albo samochodu wskazanego przez pracownika Urzędu Gminny nadzorującego zbiórkę.
 11. Odbiór wyżej wymienionych odpadów tylko za okazaniem dowodu osobistego oraz opłaty
  za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 12. Wszelkie informacje o zbiórce można uzyskać w Urzędzie Gminy lub pod numerem telefonu 18 20 210 24.
 13. Regulamin zbiórki dostępny jest w siedzibie Urzędu Gminy Poronin, na stronie internetowej Gminy Poronin pod adresem poronin.pl

Pliki do pobrania
Zarządzenie elektrośmieci