Gmina Poronin - strefa mieszkańca

Zarządzenie Nr 26/ 2023 Wójta Gminy Poronin

w sprawie ogłoszenia konkursów na kandydatów na stanowiska:

 1. Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Murzasichlu, Sądelska 31, 34-531 Murzasichle.
 2. Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Legionów Polskich w Poroninie, Józefa Piłsudskiego 34 , 34-520 Poronin.
 3. Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Bronisława Czecha w Nowem Bystrem, Nowe Bystre 61, 34-521 Ząb.

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn.zm.) art. 63 ust. 1 i ust. 10, w zw. z art. 29 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe ( t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1082
z późn.zm.) oraz §1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r.
 w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej  (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1428 z późn.zm. ) zarządzam, co następuje:

 • 1

Ogłaszam konkursy na kandydatów na stanowiska:

 1. Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Murzasichlu
 2. Sądelska 31, 34-531 Murzasichle.

Organ prowadzący Gmina Poronin.

 1. Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Legionów Polskich w Poroninie
 2. Józefa Piłsudskiego 34 , 34-520 Poronin.

Organ prowadzący Gmina Poronin.

 1. Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Bronisława Czecha w Nowem Bystrem

Nowe Bystre 61, 34-521 Ząb.

Organ prowadzący Gmina Poronin.

 • 2
 1. Treść ogłoszenia o konkursach stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
 2. Ogłoszenie o konkursie zostanie umieszczone na stronie BIP Urzędu Gminy Poronin, na stronie internetowej Gminy Poronin www.poronin.ploraz wywieszone na tablicy ogłoszeń
  w Urzędzie Gminy Poronin.
 • 3
 1. Konkurs przeprowadzony zostanie przez komisję konkursową zgodnie z zasadami określonymi w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej ( t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1428 ) oraz w Regulaminie konkursu na stanowisko dyrektora szkoły podstawowej, przedszkola w Gminie Poronin oraz trybu pracy komisji konkursowej.
 2. Komisja konkursowa zostanie powołana odrębnym zarządzeniem.
 • 4

Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Centrum Usług Wspólnych w Poroninie.

 • 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Wójt Gminy Poronin
(-)  mgr Anita Żegleń

 

Pliki do pobrania
Zarządzenie konkursy dyrektorzy szkół 2023.docx
Zarządzenie konkursy dyrektorzy szkół 2023.pdf