Gmina Poronin - strefa mieszkańca

LXIII Zwyczajna Sesja Rady Gminy Poronin

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r., poz. 40 ze zm.) z w o ł u j ę:

LXIII Zwyczajną Sesję Rady Gminy Poronin, z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie obrad, powitanie gości i radnych, stwierdzenie quorum, przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z LXII Zwyczajnej Sesji Rady Gminy Poronin odbytej w dniu
  4 kwietnia 2023 r.
 3. Sprawozdanie z pracy Wójta Gminy za okres międzysesyjny.
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie: zmian w budżecie Gminy Poronin na rok 2023. Druk nr 442
 6. Podjęcie uchwały w sprawie: nadania statutu Gminnego Przedszkola Publicznego
  w Murzasichlu oraz Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Murzasichlu. Druk nr 443
 7. Podjęcie uchwały w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Poroninie za 2022 rok.
  Druk nr 444
 8. Podjęcie uchwały w sprawie: pokrycia straty osiągniętej przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Poroninie w roku 2022. Druk nr 445
 9. Podjęcie uchwały w sprawie: stypendiów, nagród i wyróżnień za wyniki sportowe.
  Druk nr 446
 10. Sprawy bieżące:
 • Informacja Wójta Gminy Poronin o wynikach przeprowadzonych konsultacji dotyczących zmiany granic Sołectw Murzasichle i Małe Ciche.
 1. Wolne wnioski.
 2. Zamknięcie obrad.

Sesja odbędzie się w czwartek 11 maja 2023 r. o godz. 12.00 w sali obrad Urzędu Gminy Poronin, ul. Józefa Piłsudskiego 5.