Gmina Poronin - strefa mieszkańca

Modernizacja przyszkolnego boiska sportowego w miejscowości Małe Ciche

ZP.271.9.2023

Modernizacja przyszkolnego boiska sportowego w miejscowości Małe Ciche.”

Zamawiający informuje, że niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie podstawowym bez negocjacji, na podstawie art. 275 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.) w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy eZamawiający udostępnionej na stronie internetowej prowadzonego postępowania pod adresem: https://poronin.ezamawiajacy.pl/. Szczegółowy regulamin korzystania z Platformy eZamawiający dostępny jest na stronie internetowej pod adresem: https://oneplace.marketplanet.pl/regulamin_ezamawiajacy.

Nr ogłoszenia: 2023/BZP 00189298

Poronin, 2023-04-24

Wójt Gminy Poronin

(-) mgr Anita Żegleń


Pliki do pobrania
Ogłoszenie o zamówieniu ZP.271.9.2023