Gmina Poronin - strefa mieszkańca

Woda zdatna do picia

Woda w Zębie nadaje się do spożycia. 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zakopanem informuje mieszkańców miejscowości Ząb, zaopatrywanych w wodę do spożycia z wodociągu publicznego zarządzanego przez ZGK w Poroninie, że w dniu 17 kwietnia 2023 r., na podstawie pozytywnych wyników badań mikrobiologicznych wody:
- liczba bakterii grupy coli - 0 jtk/100 ml
- liczba Escherichia coli - 0 jtk/100 ml
- ogólna liczba mikroorganizmów – 21 [13-34] jtk/1ml
- liczba enterokoków - 0 jtk/100 ml
wydał decyzję, że woda w wodociągu publicznym w Zębie, w zakresie badanych wskaźników, odpowiada wymogom określonym w załączniku nr 1 dla parametrów objętych monitoringiem grupy A rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. 2017 poz. 2294) i nadaje się do spożycia.
Przeprowadzone badania laboratoryjne próbek wody, pobranych w ramach nadzoru, w dniach 13.04-16.04.2023 r. nie wykazały zanieczyszczeń bakteriologicznych wody.
Woda jest bezpieczna dla zdrowia ludzkiego.