Gmina Poronin - strefa mieszkańca

Zanieczyszczenie wody w Zębie

Wyniki badań laboratoryjnych wykazały nieznaczne przekroczenia norm zanieczyszczenia wody w miejscowości Ząb. Woda nie nadaje się do spożycia i do celów higienicznych. Może być używana tylko do prac porządkowych (np. mycia podłóg, spłukiwania toalet), czy działań p/pożarowych. Informujemy, że pod Remizą OSP w Zębie udostępniony zostanie beczkowóz z wodą pitną. Trwa czyszczenie sieci wodociągowej.