Gmina Poronin - strefa mieszkańca

Jury w konkursie plastycznym

5 kwietnia 2023 r. w siedzibie Gminnej Biblioteki Publicznej im. Jana Kasprowicza w Poroninie obradowało jury Konkursu Plastycznego pt. "Powitanie wiosny przez bohaterów baśni i legend".

Ocenionych zostało łącznie 77 prac. Zgodnie z Regulaminem jury zdecydowało o wprowadzeniu zmian w kategoriach wiekowych z uwagi na dużą liczbę prac nadesłanych w kategorii dzieci od 5 do 6 lat. Nagrody i wyróżnienia przyznano w trzech kategoriach:
- dzieci od 3 do 4 lat
- dzieci w wieku 5 lat
- dzieci w wieku 6 lat

Ogłoszenie wyników, prezentacja prac i wręczenie nagród nastąpi 14 kwietnia 2023 r. o godz. 11.00 w świetlicy Gminnego Ośrodka Kultury w Poroninie.