Gmina Poronin - strefa mieszkańca

Konkurs ofert dla organizacji pozarządowych

Wójt Gminy Poronin ogłasza konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji w 2023 roku.

Konkurs obejmuje projekty przewidziane do realizacji w formie wsparcia w roku 2023 z zakresu zadaniami z zakresu: kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji, tj:
a) organizacja festiwali, koncertów, konkursów, przeglądów, plenerów, warsztatów, konferencji, wystaw artystycznych i historycznych oraz spektakli teatralnych,
b) wydawanie niekomercyjnych, niskonakładowych książek i czasopism, digitalizacja zbiorów,
c) organizacja i prowadzenie amatorskiego ruchu artystycznego i twórczości ludowej,
d) edukacja kulturalna e) projekty w ramach współpracy z Gminą Partnerską Suchy Las.

 

Szczegóły:
https://bip.malopolska.pl/ugporonin,a,2257662,zarzadzenie-nr-152023-wojta-gminy-poronin-z-dnia-8032023-r-w-sprawie-ogloszenia-otwartego-konkursu-o.html