Gmina Poronin - strefa mieszkańca

Zmiany w budżecie - LXI Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Poronin

Dziś odbyła się nadzwyczajna sesja Rady Gminy Poronin, poprzedzona posiedzeniem stałych komisji.

Podczas sesji radni przyjęli uchwały dotyczące zmian w budżecie gminy i wieloletniej prognozie finansowej. Związane jest to z planowanymi remontami dróg gminnych oraz budową placu zabaw w Zębie. Na remonty dróg Gmina Poronin pozyskała 10 mln zł promesy z „Polskiego Ładu”, a na budowę placu zabaw ponad 460 tys. zł z „Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla gmin górskich”. Radni uchwalili też „Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Poronin w 2023 r.”