Gmina Poronin - strefa mieszkańca

LXI Nadzwyczajna Sesję Rady Gminy Poronin

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r., poz. 40)  z w o ł u j ę:

LXI Nadzwyczajną Sesję Rady Gminy Poronin, z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie obrad, powitanie gości i radnych, stwierdzenie quorum, przyjęcie porządku obrad.
  2. Podjęcie uchwały w sprawie: zmian w budżecie Gminy Poronin na rok 2023 oraz zmian
    w Uchwale Budżetowej Gminy Poronin na rok 2023. Druk nr 436
  3. Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Poronin. Druk nr 437
  4. Podjęcie uchwały w sprawie: przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Poronin w 2023 r., Druk nr 438
  5. Sprawy bieżące.
  6. Wolne wnioski.
  7. Zamknięcie obrad.

Sesja odbędzie się we wtorek 14 marca 2023 r., o godz. 9.00 w sali obrad Urzędu Gminy Poronin, ul. J. Piłsudskiego 5.