Gmina Poronin - strefa mieszkańca

Ogłoszenie Sołtysa Sołectwa Poronin

Sołtys Sołectwa Poronin informuje, że w dniach od 27 lutego do 3 marca w godz. 9:00-16:00 będzie wydawał nakazy płatnicze, rachunki za odpady komunalne oraz przyjmował wpłaty podatków w budynku OSP Poronin.