Gmina Poronin - strefa mieszkańca

Spotkanie z Kołami Gospodyń Wiejskich

W Poronińskim Centrum Kultury i Dziedzictwa Podhala w Suchem odbyło się spotkanie wójt Anity Żegleń z przedstawicielkami Kół Gospodyń Wiejskich z terenu Gminy Poronin. Spotkanie było okazją do podsumowania dotychczasowych działań i rozmowy na temat noworocznych planów.

Koła Gospodyń Wiejskich to organizacje, bez obecności których nie wyobrażamy sobie wielu imprez organizowanych w naszej Gmine. Funkcjonujące w każdej miejscowości koła nie tylko organizują spotkania, czy warsztaty, w których mogą brać udział członkowie danej społeczności, ale także czynnie angażują się w organizację największych wydarzeń. Poprzez swoją działalność w doskonały sposób promują również Gminę na arenie ogólnopolskiej - poprzez uczestnictwo w konkursach, czy targach. 

W zorganizowanym przez wójt Anitę Żegleń spotkaniu wzięły udział przedstawicielki niemal wszystkich funkcjonujących w Gminie Kół, a także przedstawiciele Gminnego Ośrodka Kultury oraz referatu promocji Urzędu Gminy. Podsumowanie ubiegłorocznych wydarzeń było wstępem do rozmowy o planach na nadchodzący rok. Wszystkie Koła zadeklarowały chęć udziału  w gminnych wydarzeniach a także zapowiedziały organizację kolejnych atrakcji skierowanych między innymi do najmłodszych mieszkańców naszej Gminy.

O szczegółach poinformujemy już wkrótce.