Gmina Poronin - strefa mieszkańca

Cyfrowa Gmina - dostawa sprzętu

Dzięki programowi „Cyfrowa Gmina”, którego środki pochodzą z #FunduszeEuropejskie EU*, Gmina Poronin pozyskała grant w wysokości 351 450,00 zł

W ramach grantu samorząd zakupił 31 sztuk sprzętu, oprogramowania i systemów. Nowym sprzętem są m.in. komputery, laptopy, skanery, sprzęt do serwerowni. Poszczególne działania są realizowane w ramach cyfryzacji urzędu gminy oraz zapewnienia cyberbezpieczeństwa samorządowym systemom informatycznym. Realizacja grantu przyczyni się do ograniczenia negatywnych skutków społecznych, gospodarczych oraz edukacyjnych wywołanych przez pandemię COVID-19.