Gmina Poronin - strefa mieszkańca

Ochotnicza Straż Pożarna w Nowem Bystrem ma nowy samochód ratowniczo-gaśniczy

 Gmina Poronin przekazała dotację na ten cel w wysokości 430 000,00 zł z czego 40 000,00 zł to środki z budżetu Województwa Małopolskiego. Samochód wyposażony jest w niezbędny sprzęt, m.in. autopompę, działko wodno-pianowe, maszt z oświetleniem, wyciągarkę, oświetlenie dalekosiężne oraz zestaw do łączności radiowej.

Samochód może jednorazowo przewieźć ok. 7000 litrów wody i 700 litrów środka pianotwórczego do gaszenia pożarów. Napęd 4x4 umożliwi dotarcie do najbardziej niedostępnych terenów. Samochód ten jest przyjazny dla środowiska – silnik spełnia bardzo wysokie normy czystości spalin.

Nowy samochód zwiększy efektywność podejmowanych przez strażaków ochotników działań w zakresie ograniczenia negatywnych skutków pożarów i powodzi na terenach wiejskich i leśnych oraz umożliwi szybszą i skuteczniejszą pomoc w sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia ludzkiego oraz mienia.