Gmina Poronin - strefa mieszkańca

160. Rocznica Wybuchu Powstania Styczniowego

Gmina Poronin serdecznie zaprasza na inaugurację Roku Wojciecha Doruli innych uczestników Powstania Styczniowego z Podhala, w 160. rocznicę Powstania Styczniowego.
22 grudnia Rada Powiatu Tatrzańskiego podjęła uchwałę w sprawie ustanowienia 2023 roku w powiecie tatrzańskim „Rokiem Wojciecha Doruli oraz innych uczestników Powstania Styczniowego z Podhala”.

Program

11:00   Msza św. w intencji Wojciecha Doruli i innych powstańców styczniowych z Podhala. Kościół p. w Marii Magdaleny w Poroninie

12:00   Złożenie kwiatów przy pomniku Wojciecha Doruli. Cmentarz Parafialny w Poroninie

12:20   Przywitanie gości, przemówienia okolicznościowe. Świetlica GOK-u w Poroninie

12:50   Referat Bronisława Chowańca-Lejczyka „Górale w walce o Niepodległość”

13:20   Koncert pieśni patriotycznych w wykonaniu Zespołu Regionalnego „Regle” im. Jana Jędrola w Poroninie

14:00   Poczęstunek i zakończenie spotkania.

Poronin, 22 stycznia 2023 r.