Gmina Poronin - strefa mieszkańca

Terminy zbiórek odpadów budowlanych 2023

Urząd Gminy Poronin przedstawia harmonogram zbiórek odpadów budowlanych na rok 2023 r. Prosimy o zapoznanie się z terminarzem. Pierwsza zbiórka odbędzie się dnia 26 stycznia 2023 r.

Zbiórka odpadów budowlanych odbywa się raz w miesiącu, zgodnie z załączonym harmonogramem. Mieszkańcy zainteresowani odbiorem odpadów muszą dokonać zgłoszenie w tut. urzędzie, co najmniej 3 dni przed ustalonym terminem zbiórki.

Terminy odbioru odpadów budowlanych w 2023 r.

26.01.2023

23.02.2023

30.03.2023

27.04.2023

25.05.2023

29.06.2023

27.07.2023

31.08.2023

28.09.2023

26.10.2023

30.11.2023

28.12.2023