Gmina Poronin - strefa mieszkańca

Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego

Wojewoda Małopolski zawiadamia, że 19 grudnia 2022 r. została wydawana decyzja znak: WN-IV.7843.3.2022 o ustaleniu inwestycji towarzyszącej inwestycji w zakresie terminalu dla inwestycji pn.: Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia w miejscowości Poronin, Gliczarów Górny i Bukowina Tatrzańska – etap II gazyfikacji (część III) na działkach nr 2548 i 2580 obręb Poronin, Gmina Poronin, na wniosek inwestora: Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o.