Gmina Poronin - strefa mieszkańca

Remont nagrobków w Nowem Bystrem

Trwają prace remontowe na cmentarzu parafialnym w miejscowości Nowe Bystre w ramach projektu „Rewitalizacja miejsca pamięci osób poległych w okresie II wojny światowej”. 

Zaangażowani wolontariusze usunęli stary, zniszczony nagrobek, uprzątnęli oraz przygotowali teren do zamontowania nowego nagrobka.

Projekt realizowany przez Gminę Poronin w ramach piątej edycji programu „Czuwamy! Pamiętamy!” prowadzonego przez Fundację ORLEN.

Wartość projektu: 12 239,42 zł

Projekt współfinansowany przez Fundację ORLEN poprzez dotację w wysokości 9 950,75 zł